Politica de confidențialitate

Bine ați venit la nota de informare privind prelucrarea datelor personale a site-ului https://www.pizzaland.com.ro (denumit în continuare „Site-ul”).

Prin intermediul acestui document vă vom oferi informații în legătură cu ce tipuri de date folosim și prelucrăm, în ce scopuri le prelucrăm pe acestea, pentru ce perioadă de timp le vom stoca, cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și alte astfel de informații. Această Notă de Informare se aplică peste tot unde ne găsești în mediul on-line. În special, suntem prezenți prin intermediul Site-ului precum și toate profilele/paginile de media asociate acestui brand, incluzând, dar fără a se limita la Facebook, Instagram precum și prin aplicațiile disponibile pe Google Play și Apple Store.

Pentru ușurință, am pus mai jos toate profilele pe care le administrăm:

Profil  Adresă (username)
Website  https://www.pizzaland.com.ro
Facebook  https://www.facebook.com/pizzaland.delivery/
Instagram  https://www.facebook.com/pizzaland.delivery/

Cine suntem noi?

Pizza Land Rcma SRL este o societate comercială organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Timișoara, Mihail Kogalniceanu nr. 8 Hotel Pacific, număr de ordine în Registrul Comerțului J35/2247/2017 cod unic de înregistrare fiscală RO37716328 și adresa de e-mail support@ghem.app (denumită în continuare „PizzaLand”).

PizzaLand prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 Al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare “RGDP“), precum și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă rugăm să parcurgeți cu atenția prezenta notă de informare.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic prezenta Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal  („Nota de Informare”) fără a vă solicita acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală a modificărilor aduse.

În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată Notei de Informare, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul prezentei Note de Informare ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

Vom prelucra Datele Dumneavoastră într-o manieră compatibilă cu Nota de Informare în baza cărora au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul tău să le tratăm diferit.

PizzaLand vă prelucrează datele cu caracter personal în calitatea sa Operator de date cu caracter personal.

Pentru orice întrebări în legătură cu datele dumneavoastră și modalitățile de prelucrare a acestora, ne puteți contacta PizzaLand la: support@ghem.app

Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit RGPD datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, iar RGDP nu impune statelor să realizeze o astfel de lista, pentru simplul motiv că o informație poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context să fie pur și simplu o informație fără valoare de dată cu caracter personal.

Principiile urmate de PizzaLand pentru protecția utilizatorilor Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 1. Datele cu caracter personal se colectează numai în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri,
 2. Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/ sau prelucrate ulterior,
 3. Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare,
 4. Datele cu caracter personal nu se păstrează mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior,
 5. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în condiții de securitate, asigurându-se astfel un nivel de protecție împotriva accesului ilegal sau neautorizat, precum și în fața pierderii, distrugerii, deteriorării acestora.

Datele cu caracter personal prelucrate de către PizzaLand în calitate de Operator de Date

Categoriile de date prelucrate de  către PizzaLand pot fi, în funcție de scopurile asociate prelucrării, una sau mai multe dintre următoarele:

Categoria  Date incluse
Date de identificare  nume, prenume,  adresă de e-mail.
Date de contact  adresa de e-mail,  adresa de domiciliu, adresa de livrare, numărul de telefon.
Date financiare  informațiile privind plățile sau pe cele privind cardul/contul bancar, informații despre achiziții.
Date de tranzacționare  detalii privind plățile de la și către tine și alte detalii privind produsele pe care le-ai achiziționat de pe Site.
Date tehnice  adresa de IP (internet protocol), datele de login, tipul de browser și versiunea, setările privind locație și fusul orar, plug-inurile de browser și versiunile acestora, platforma de operare și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le folosești pentru a accesa acest Site
Date de profil  Adresă de e-mail, parolă, comenzile făcute de tine, interesele și preferințele tale, feedback-ul oferit, răspunsurile oferite la sondaje.
Date de utilizare  Informații despre cum utilizezi site-ul nostru, produsele și serviciile oferite de PizzaLand.
Date de marketing & comunicare  Preferințele tale de a primi materiale de marketing din partea noastră și din partea terțelor noastre părți și metodele preferate de comunicare.

Nu colectam și nu prelucrăm date sensibile, astfel cum sunt acestea definite în RGDP în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Dumneavoastră alegeți dacă doriți să beneficiați de un serviciile noastre, astfel că de regula nu sunteți obligat sa va furnizați informațiile personale către PizzaLand. Totuși, în măsura în care ați optat să accesați și să utilizați platforma administrata de societatea noastră sau beneficiați în alt context de serviciile noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu PizzaLand deoarece aceste informații sunt necesare pentru furnizarea serviciilor, iar în lipsa deținerii de către PizzaLand a acestor date nu vom putea oferi unele / toate serviciile noastre.

Astfel că, în numite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil că:

 • PizzaLand să fie în imposibilitatea de a încheia raportul juridic/contractul ori de a continua relația contractuala cu dumneavoastră;
 • PizzaLand să fie pusă în imposibilitatea de a-și onora obligațiile asumate față de dvs.

De unde provin Datele Dumneavoastră?

Colectăm datele de la dumneavoastră, atunci când:

Vizitați Site-ul, vă creați un cont pe Site, depuneți o comandă pe Site sau telefonic, completați formularele de contact de pe Site, ne trimiți un mesaj privat prin intermediul rețelelor sociale, ne trimiți un e-mail, lăsați un comentariu pe rețelele sociale ale PizzaLandne etichetați în postări / poze pe rețelele sociale, distribuiți conținutul nostru, sau orice altă interacțiune pe care o aveți cu Site-ul.

Colectăm informații despre dispozitive utilizând următoarele tehnologii:

– “Cookies” are fișiere de date care sunt plasate pe dispozitivul sau computerul dumneavoastră și includ adesea un identificator unic anonim. Pentru mai multe informații despre modulele cookie și despre să dezactivați modulele cookie, vizitați Politica de Cookies

– “Fișiere jurnal” urmări acțiunile care au loc pe Site, și să colecteze date, inclusiv adresa IP, tipul de browser, furnizorul de servicii Internet, pagini de trimitere / ieșire, și date / marcaje de timp.

– “Semnalizatoare web”, “etichete” și “pixeli” sunt fișiere electronice utilizate pentru a înregistra informații despre modul în care navigați pe Site.

Vom putea să primim date personale care vă privesc din diferite terțe părți (sau surse publice), cum ar fi:

Date tehnice de la furnizorii de analitice, rețele de advertising, furnizorii de informații privind căutările, furnizori de informații privind interacțiunea ta cu Site-ul.

Date de Contact de la intermediarii de servicii de livrare și comandă precum Tazz.ro.

Date de contact, Date financiare și Date de tranzacționare de la furnizori de servicii tehnice și de plată.

Date de identificare și Date de contact din surse publice (precum Registrul Comerțului, ANAF, Ministerul de Finanțe, Portalul Instanțelor de judecată).

Ce tipuri de prelucrări de date efectuează PizzaLand?

PizzaLand prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopurile în care PizzaLand prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal

PizzaLand prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legala de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite funcție de fiecare scop.

PizzaLand poate folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în prezenta Notă de Informare.

Dacă PizzaLand  va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial, PizzaLand se obligă să vă furnizez informații privind scopul secundar respectiv precum și  alte detalii adiționale relevante.

Prelucrăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Înregistrarea ca  dumneavoastră ca utilizator al Site-ului – În acest scop vor fi prelucratele Datele de Contact și Datele de Profil.
 • Încheierea și executarea contractelor pe care dumneavoastră îl încheiați cu PizzaLand – În acest scop vor fi prelucratele Datele de Contact, Datele Financiare si Datele de Tranzactionare
 • Livrarea comenzilor depuse de dumneavoastră prin intermediul Site-ului sau telefonic – În acest scop vor fi prelucratele  Datele de Contact
 • Pentru a gestiona relație pe care o avem cu dumneavoastră – În acest scop vor fi prelucratele Datele de Contact, Datele Financiare, Datele de Tranzacționare
 • Solicitările sau cererile efectuate de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului; În acest scop vor fi prelucratele Datele de Contact, Datele de Profil si Alte Tipuri de Date, Datele Financaire, Datele de Tranzacț
 • Folosirea datelor de analiză pentru a îmbunătăți Platforma, produsele, serviciile, departamentul clienți și experiența – În acest scop vor fi prelucrate Datele de utilizare și Datele Tehnice
 • Sugestii și recomandări despre produsele și serviciile care ar putea fi de interes pentru  dumneavoastră; În acest scop vor fi prelucrate Datele de utilizare și Datele Tehnice
 • Îmbunătățirea serviciilor pe care PizzaLand le oferă clienților; În acest scop vor fi prelucrate Datele de utilizare și Datele Tehnice
 • Gestionarea riscurilor aflate în legătura cu activitatea noastră, sens în care luăm masuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implica detectarea, investigarea si soluționarea amenințărilor de securitate – În acest scop vor prelucra  Datele de contact, Datele Financiare, Datele de Profil, Date de Utilizare, Alte Date Personale
 • îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile; – În acest scop vor prelucra  Datele de contact, Datele Financiare, Datele de Profil, Date de Utilizare, Alte Date Personale
 • soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date XII; – În acest scop vor prelucra  Datele de contact, Datele Financiare, Datele de Profil, Date de Utilizare, Alte Date Personale
 • audit intern; – În acest scop vor prelucra  Datele de contact, Datele Financiare, Datele de Profil, Date de Utilizare, Alte Date Personale
 • arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public. – În acest scop vor prelucra  Datele de contact, Datele Financiare, Datele de Profil, Date de Utilizare, Alte Date Personale
 • Constatarea exercitarea sau apărarea unui drept în instanță- În acest scop vor prelucra  Datele de contact, Datele Financiare, Datele de Profil, Date de Utilizare, Alte Date Personale

Nu vă folosim datele pentru a vă trimite comunicări de marketing decât dacă optați în mod explicit pentru o astfel de comunicare. Chiar și în astfel de cazuri, vă asigurăm că aveți o opțiune ușor de folosit pentru a vă dezabona (retrageți consimțământul) în orice moment, fie în comunicarea însăși, fie contactând-ne la următoarea adresă de email: support@ghem.app

Marketing

Dacă vă exprimați expres acordul, vom prelucra datele personale pentru a gestiona preferințele tale de comunicare, inclusiv trimiterea de informații personalizate despre produsele PizzaLand prin diverse mijloace (cum ar fi prin e-mail sau SMS). De asemenea, îți vom putea trimite aceste informații prin notificări push în cazul în care le-ați activat pe dispozitivul mobil sau din browser.Vă rugăm să aveți în vedere că această prelucrare a datelor  poate implica  analizarea profilului dumneavoastră de utilizator sau de client

Vă veți putea dezabona de la aceste notificări în orice moment și total gratuit prin instrucțiunile furnizate în fiecare comunicare.

Marketing Direct

În temeiul articolului 12 alin. (2)  legea 506/2004, (dacă o persoană fizică sau juridică obține în mod direct adresa de poștă electronică a unui client, cu ocazia vânzării către acesta a unui produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, persoana fizică sau juridică în cauză poate utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care acea persoană le comercializează, cu condiția de a oferi în mod clar și expres clienților posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu și gratuit unei asemenea utilizări, atât la obținerea adresei de poștă electronică, cât și cu ocazia fiecărui mesaj, în cazul în care clientul nu s-a opus inițial.), PizzaLand vă va putea transmite comunicări comerciale cu alte produse similare PizzaLand pe adresa de e-mail furnziată pentru depunerea unei comenzi, fără a fi necesar consimțământul dumneavoastr. Dumneavoastră aveți oricând opțiunea de vă dezaboana de la aceste comunicări.

Temeiurile juridice pe care se bazează PizzaLand în prelucrarea Datelor Dumneavoastră 

Prelucrarea datelor se întemeiază pe cel puțin una dintre următoarele condiții de legalitate a prelucrării:

 • prelucrarea este necesară pentru încheierea raportului juridic / contractului cu dumneavoastră ori pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea este pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revinePizzaLand (de ex. cele referitoare la gestionara documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de PizzaLand, cum ar fi:
  • administrarea activității noastre;
  • gestionarea riscurilor aflate în legătura cu activitatea noastră;
  • gestionarea relațiilor noastre cu potențialii clienți, clienții și /sau partenerii noștri;
 • prelucrarea este bazata pe consimțământul dumneavoastră pentru ipotezele in care RGPD impune obținerea consimțământului sau acesta nu se întemeiază pe o altă condiție de legalitate (de exemplu marketing).

Cât timp păstram Datele Dumneavoastră?

Păstram Datele Dumneavoastră prelucrate de PizzaLand doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), astfel:

 • pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex în cazul registrelor de contabilitate obligatorii);
 • pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru prelucrările Datelor Dumneavoastră necesare în executarea acestuia;
 • până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în carePizzaLand ar avea un interes legitim să păstreze anumite dintre Datele Dumneavoastră în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părț
 • pe durata gestionării relației cu potențialii clienți /clienții (de exemplu pe durata existentei unui cont activ pe Site, în cazul clienților care au creat cont), pentru prelucrările în scopul transmiterii de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile noastre, precum si cele ale partenerilor noștri, comunicări comerciale, respectiv pana la exercitarea dreptului de opoziție (opt-out) de către dumneavoastră în acest sens;
 • până la retragerea consimțământului pentru prelucrările Datele Dumneavoastră întemeiate exclusiv pe consimțământ;
 • în orice alte ipoteze ori in absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este demaxim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre PizzaLand și dumneavoastră.

Link-uri de la terțe părți

 • Această Notă de Informare nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru (inclusiv când accesezi, de exemplu, pe paginile comunităților noastre din social media, precum Facebook, Instagram, etc.). Totodată, nu suntem responsabili pentru niciun fel de link al partenerilor noștri comerciali sau al celor care plasează publicitate în cadrul articolele noastre, inclusiv cele de pe profilele rețelelor sociale. Când dați click pe acele linkuri, terțe părți pot colecta sau partaja datele care vă Nu controlăm site-urile acestor terțe părți și nici nu suntem responsabili pentru politicile lor de prelucrare, confidențialitate și securitate. Când părăsești site-ul nostru, vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate/Nota de informare, precum și condițiile de utilizare ale acestora.

Prelucare Datelor cu Caracter Personal aparținând unor terțe persoane

 • Atunci când în contextul comenzilor plasate ne indicați datele de contact ale unor terțe persoane pentru ridicarea comenzilor de la punctele de lucru PizzaLand sau pentru livrarea la adresa indicată, sunteți responsabil de informarea corespunzatoare si completă a acestor persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de PizzaLand și să le comunicați conținutul acestei Politici, inclusiv să le informați despre faptul că aceste date sunt folosite în scopul procesării comenzii dumneavoastră și care sunt drepturile de care beneficiază potrivit legi

Dezvăluirea Datelor Dumneavoastră către terți

Putem dezvălui datele dumneavoastră, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți.

De exemplu, am putea furniza datele dumneavoastră către alte companii, precum furnizorii de servicii de livrare, furnziori de servicii IT sau telecomunicații, agenții media, agenții de publicitate, servicii de contabilitate și resurse umane, furnizori de soluții integrate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dumneavoastră să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

De asemenea, am putea partaja datele dumneavoastră către alți parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dumneavoastră.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

Transferuri internaționale

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau către organizații internaționale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, îți vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

Transferul de date cu caracter personal către un stat terț poate avea loc numai dacă statul către care se intenționează transferul asigură un nivel de protecție adecvat.

Transferul de date către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de Regulament General de Protecție a Datelor este posibil numai dacă există garanții suficiente cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. Aceste garanții vor fi stabilite de noi prin contracte încheiate cu furnizorii/prestatori de servicii către care se va realiza transferul datelor dumneavoastră personale.

Unii dintre furnizorii noștri de prestări servicii e posibil să fie localizați în afara Spațiului Economic European (SEE), astfel încât procesarea din partea lor a datelor dumneavoastră personale va implica un transfer de date în afara SEE.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

PizzaLand este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa support@ghem.app  sau ne puteți transmite o cerere scrisă la următoarea adresă:.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din RGPD, respectiv de a obține din partea PizzaLand o confirmare că prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din RGPD, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveți dreptul sa fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din RGPD referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastră, PizzaLand vă va furniza o copie a Datelor Dumneavoastră care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține de la PizzaLand rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din RGPD. Ținând-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea Datelor Dumneavoastră care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect dacă este cazul.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a obține din partea PizzaLand ștergerea Datelor Dumneavoastră (conform articolului 17 din RGPD), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de RGPD, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. Datele Dumneavoastră nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. va retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. va opuneți prelucrării efectuata în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de PizzaLand și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs. fundamentale în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;
 4. Datele Dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 5. Datele Dumneavoastră trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine PizzaLand în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află acesta;
 6. alte situații prevăzute de RGPD în măsura în care sunt aplicabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în următoarele cazuri :

 1. contestați exactitatea Datele Dumneavoastră, pentru o perioada care îi permite PizzaLand să verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii Datele Dumneavoastră, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. PizzaLand nu mai are nevoie de Datele Dumneavoastră în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; sau
 4. v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la  portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi Datele Dumneavoastră (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către PizzaLand, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea  PizzaLand, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD; și
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la PizzaLand la un alt operator indicat de către dvs. în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție atunci când prelucrare este efectuata în scopul intereselor legitime PizzaLand

În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de PizzaLand. În acest caz, PizzaLand nu va mai prelucra Datele Dumneavoastră, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a Datelor Dumneavoastră, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul de retragere a consimțământul

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul

Dreptul de a depune o plângere sau o reclamație

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea Datelor Dumneavoastră vă rugăm să trimiteți un e-mail la support@ghem.app cu detaliile reclamației Dumneavoastră.

Vom investiga și încerca să rezolvăm orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea sau dezvăluirea informațiilor dumneavoastră personale.

Dacă nu ești mulțumit de răspunsul nostru, poți face o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Email: anspdcp[at]dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Data ultimei actualizări: 24.11.2023