Politica de confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastra pe care o transmiteti pe site-ul www.pizzaland.com.ro, prin posta electronica sau prin alta modalitate, vor fi folosite in conformitate cu Politica de Confidentialitate. (Accesul se face prin www.pizzaland.ro).
Orice alt fel de comunicari sau materiale pe care le transmiteti pe acest Site, precum intrebari,
comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidentiale si neprotejate de drepturi de proprietate intelectuala determinate.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul Pizzaland Rcma SRL cu privire la protectia datelor cu caracter personal
Increderea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări.
In acest, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.

Pizzaland Rcma SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

Pizzaland Rcma SRL este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate organizarea expozitiilor, targurilor si congreselor.
Pizzaland Rcma SRL are sediul social in Calea Stan Vidrighin, nr. 14, corp C2, camera nr. 5, Timisoara, telefon 0753 225 225, este inregistrată la Oficiul Registrului Comertului, avand cod fiscal RO1555425 si este reprezentată legal de dl. Sandru Remus Alexandru – Administrator.

Pizzaland Rcma SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa etc.

Utilizarea acestui website dar si a altor website-uri Pizzaland Rcma SRL de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale, tehnice si de participare ale Pizzaland Rcma SRL.
Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii nu utilizaţi
niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca
anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.
Pizzaland Rcma SRL nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza Pizzaland Rcma SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau
neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile Pizzaland Rcma SRL, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a Pizzaland Rcma SRL, inclusiv derularii activitatii
comerciale, implicand achizitionarea de servicii Pizzaland Rcma SRL oferite pe website va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, Pizzaland Rcma SRL va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter
personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail etc.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii
serviciilor Pizzaland Rcma SRL, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru
indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al Pizzaland Rcma SRL, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la serviciile oferite de Pizzaland Rcma SRL.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal?

– Derularea activitatii comerciale a Pizzaland Rcma SRL;
– Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor
– Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de
comunicare;
– Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
– Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
– Arhivare, scopuri statistice;

Pizzaland Rcma SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum
urmeaza: clienti persoane fizice ai Pizzaland Rcma SRL.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Pizzaland Rcma SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.
– Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)
– Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de email, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de Pizzaland Rcma SRL cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile Pizzaland Rcma SRL. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Pizzaland Rcma SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

In relatia cu Pizzaland Rcma SRL, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce
Pizzaland Rcma SRL depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile Pizzaland Rcma SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care
beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata Pizzaland Rcma SRL., in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre Pizzaland Rcma SRL sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care Pizzaland Rcma SRL demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, Pizzaland Rcma SRL este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza. Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre Pizzaland Rcma SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Pizzaland Rcma SRL si/sau derularea activitatii comerciale.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul Pizzaland Rcma SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email: office@pizzaland.com.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: Pizzaland Rcma SRL, Calea Stan Vidrighin, nr. 14, corp C2, camera nr. 5, Timisoara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la
fiecare utilizare a website-urilor Pizzaland Rcma SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul
informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-urilor Pizzaland Rcma SRL sau utilizarea serviciilor Pizzaland Rcma SRL prin intermediul website-urilor mentionate, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Politica de confidențialitate a fost actualizată la data de 18.01.2021.